Ouderreis Stanislascollege Delft
 

Byron ontmoet Ali Pasja

Mariëtte leest op de burcht Its-Kale in Ioannina voor uit Lord Byrons brief over zijn ontmoeting met Ali Pasja

De volgende dag werd ik voorgesteld aan Ali Pasja, ik werd gekleed in galakostuum van de generale staf compleet met schitterend sabel &c.
De Vizier ontving me in een grote ruimte geplaveid met marmer waar in het midden een fontein speelde, het appartement was rondom gemeubileerd met scharlaken ottomanes, hij ontving me staande, een groot compliment van een Muzelman,& liet me plaats nemen aan zijn rechterhand. -voor normaal gebruik heb ik een Griekse tolk, maar een Geneesheer van Ali genaamd [Seculario?] die Latijn spreekt stond mij voor deze gelegenheid terzijde. Zijn eerste vraag was waarom ik al op zo jonge leeftijd mijn land had verlaten? (de Turken kennen niet het reizen voor je plezier) vervolgens zei hij dat de Engelse Minister Kapt. Leake hem had verteld dat ik uit een belangrijke familie stamde,& wenste zijn gevoelens van respect te betuigen aan mijn moeder, die ik u hierbij uit naam van Ali Pasja overbreng. Hij zei dat hij er zeker van was dat ik van hoge geboorte was vanwege mijn kleine oren, krullende haar, & kleine blanke handen, en liet zich tevreden uit over mijn verschijning en kledij. Hij zei me dat ik hem tijdens mijn verblijf in Turkije als zijn vader moest beschouwen,& dat hij me als zijn zoon zag.

Lord Byron

Hij behandelde me als een kind en liet me wel 20 keer per dag amandelen & besuikerde sorbets, vruchten & snoeperij brengen. Hij verzocht me dringend hem vaak op te zoeken, en dan 's avonds als hij wat meer rust genoot- daarna trok ik me na koffie & een pijp voor het eerst terug. Ik heb hem naderhand nog driemaal gezien.
Het is kenmerkend dat de Turken die geen erfelijke waardigheden & weinig grote families kennen op die van de Sultan na zo veel respect hebben voor geboorte, want ik merkte dat mijn afstamming meer in aanzien stond dan mijn titel. Zijne Hoogheid is 60 jaar, zeer dik & niet groot, maar bezit een mooi gezicht, lichtblauwe ogen & een witte baard, zijn voorkomen is uiterst vriendelijk & tegelijk bezit hij die waardigheid die ik bij alle Turken heb aangetroffen. Hij heeft in zijn gedrag allesbehalve zijn ware aard, want hij is een meedogenloze tiran, maakt zich schuldig aan de afgrijselijkste wreedheden, is zeer dapper & zo'n uitstekend generaal dat ze hem de Mohammedaanse Buonaparte noemen. Napoleon heeft tot twee keer toe aangeboden hem Koning van Epirus te maken, maar hij geeft de voorkeur aan de Engelse belangen & heeft een afkeer van de Fransen zoals hij me zelf heeft verteld, hij heeft zoveel invloed dat hij door beiden met respect wordt behandeld, omdat de Albanezen de meest oorlogszuchtige onderdanen zijn van de Sultan, hoewel Ali alleen in naam afhankelijk is van de Porte. Hij is een machtig strijder, maar even barbaars als glorierijk, hij roostert opstandelingen &c. &c.
Bonaparte heeft hem een snuifdoos met zijn beeltenis gestuurd; hij zei dat de snuifdoos prima was, maar dat hij best buiten het portret kon, aangezien het hem evenmin als het origineel aanstond. Zijn ideeën over de beoordeling van iemands geboorte aan de hand van oren, handen &c. is hoogst vreemd. Voor mij is hij echt een vader geweest, en heeft me brieven, bewakers, & alle mogelijke gerief gegeven. Onze volgende gesprekken gingen over oorlog & reizen, politiek & Engeland.

Uit Lord Byrons brief aan zijn moeder, Preveza 12 november 1809.

 
teksten/byron_ontmoet_ali_pasja.txt · Laatst gewijzigd: 2007/08/19 19:52 door luc
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki