Ouderreis Stanislascollege Delft
 

Onderwijs in verstilling

Marijke leest in klooster Agios Nikolaos Anapafsas voor uit de Philokalia

De Philokalia (Liefde voor het Schone) is een verzameling teksten geschreven tussen de 4e en de 15e eeuw door de grote spirituele vaders van de orthodoxe christelijke traditie. De verzameling is samengesteld in de 18e eeuw door twee Griekse monniken als een gids voor mensen die 'hesychia' zoeken, een contemplatief en verstild leven, waarin men streeft naar een geest die zuiver, licht en volmaakt wordt. Deze 'theosis' (mystieke vergoddelijking, eenwording met God) is te beschouwen als het levensdoel van de mens.

Verlang je werkelijk dit leven van eenzaamheid te omarmen en de zegeningen van de verstilling te zoeken? Zo ja, laat dan de zorgen van de wereld achter je en de waardigheden en machten die daarmee verbonden zijn; bevrijd jezelf van gehechtheid aan materiële zaken, van de overheersing door hartstocht en verlangen, zodat je ervan vervreemd raakt en werkelijke verstilling bereikt. Want alleen door zich te verheffen boven deze zaken kan een mens het leven van verstilling en rust bereiken.

Houd je aan je een karig en eenvoudig dieet zonder afwisseling van verleidelijke gerechten. Als de gedachte bij je opkomt aan bijzonder voedsel om gastvrijheid te kunnen verlenen, onderdruk die dan, laat je er niet door misleiden: want het is een hinderlaag van de vijand, die loert op de kans je weg te trekken van de verstilling. Ook als je alleen brood, zout of water hebt, kun je de verplichtingen van de gastvrijheid nakomen. Zelfs als je die niet hebt, maar de vreemdeling welkoom heet en een bemoedigend woord zegt, schiet je niet te kort in gastvrijheid; want is een woord niet beter dan een gift? Dat is de visie op gastvrijheid die je moet hebben.

Wat betreft kleding, wees tevreden met datgene wat voldoende is voor de behoeften van het lichaam.

Ontwikkel niet de gewoonte met mensen om te gaan die een materialistische inslag hebben en bezig zijn met wereldse zaken. Leef alleen, of anders samen met broeders die onthecht zijn van materiële zaken en één in mentaliteit met jezelf. Want wie omgaat met materialistische mensen die bezig zijn met wereldse zaken, wordt zeker beïnvloed door hun manier van leven en wordt onderworpen aan sociale druk, aan ijdel gepraat en allerlei soorten kwaad: woede, verdriet, verlangen naar materiële zaken, angst voor schandalen. Laat je niet verstrikken door zorg voor je ouders of genegenheid voor je verwanten; integendeel, vermijd frequente ontmoetingen met hen voor het geval ze je mochten beroven van de verstilling van je cel en je betrekken in hun zaken. “Laat de doden hun doden begraven” zegt de Heer; “maar kom en volg mij.”

Euagrios Pontikos, uit manuscript Parisinus Graecus 923, 9e eeuw

Als je vindt dat je erg gehecht raakt aan je cel, verlaat hem dan, hang er niet aan vast, wees radicaal. Doe al het mogelijke om verstilling te bereiken en worstel om te leven volgens Gods wil, vechtend tegen onzichtbare vijanden. Als je geen verstilling kunt bereiken op de plek waar je nu bent, overweeg dan in ballingschap te leven en maak daar plannen voor en ga. Ja, ik dring er bij je op aan de ballingschap te verwelkomen. Zij bevrijdt je van alle verwikkelingen van je eigen plek en staat je toe ongestoord te genieten van de verstilling. Verblijf niet in een stad, maar verdraag de wildernis. Bezoek zo mogelijk de stad nooit. Want je zult daar niets vinden dat je voordeel biedt, niets nuttigs, niets dat je levenswijze verbetert. Zoek dus plaatsen op die vrij zijn van afleiding, die eenzaam zijn. Wees niet bang voor de geluiden die je zult horen. Zelfs als je een demonisch visioen ziet, wees niet angstig en vlucht niet van die zo geschikte trainingsplek vandaan. Verdraag het zonder vrees en je zult de grootheid van God aanschouwen, Zijn hulp, Zijn zorg en alle andere garanties voor je redding.

Uit 'Onderwijs in verstilling' door Euagrios de Eenzame, monnik in Egypte in de 4e eeuw.

 
teksten/onderwijs_in_verstilling.txt · Laatst gewijzigd: 2007/08/22 23:41 door luc
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki