Ouderreis Stanislascollege Delft
 

De oeroude geschiedenis van het orakel in Dodona

Birgit en Luc lezen voor over de geschiedenis van het orakel van Dodona

52 Toen ik in Dodona was, werd mij het volgende verteld. In de grijze oudheid maakten de Pelasgen geen onderscheid bij het offeren en richtten zij hun gebeden tot de goden zonder ze apart aan te spreken bij hun naam of hun functie. Zij betitelden de goden met het Griekse woord theoi of (scheppers), omdat ze de hele wereld hadden geschapen en alles hadden verdeeld. Pas later zijn de namen van de verschillende goden vanuit Egypte tot de Pelasgen doorgedrongen. Daarna heeft het nog lang geduurd eer zij ook met de naam van Dionysos bekend raakten. Bij het verstrijken van de tijd stuurden ze gezanten naar het orakel van Dodona, de oudste en in die tijd de enige plaats waar godsspraken werden gegeven. Zij wilden namelijk advies inwinnen of ze deze namen, die uit vreemde landen tot hen waren gekomen, moesten overnemen. Het antwoord luidde dat zij dit wèl moesten doen. Vanaf dat ogenblik riepen de Pelasgen tijdens de offerplechtigheid de goden bij hun naam aan. Via hen is dlt na verloop van tijd in Gnekenland een vaste gewoonte geworden.

53 … Dit heb ik geconcludeerd uit de uitspraken van de priesteressen in Dodona.

54 Over dit orakel wordt in Egypte een geschiedenis verteld die ik het publiek niet wil onthouden. Volgens de priesters van de Thebaanse Zeus zijn ooit twee vrouwen die in de tempel werkzaam waren door de Feniciërs geschaakt en verkocht. Een van hen is toen in Afrika beland en de ander in Griekenland. Door de inspanning van deze vrouwen is in elk van beide werelddelen een heiligdom gesticht waar voorspellingen werden gegeven. Ik heb de priesters gevraag waarom zij zo zeker van hun zaak waren en kreeg te horen dat destijds overal naar dit tweetal was gezocht, maar dat dit niet tot resultaten had geleid. Pas lang daarna waren ze achter de waarheid gekomen die neerkomt op wat ze mij hebben gezegd.

Orakel van Zeus in Dodona, met de heilige eik

55 In Dodona hebben de profetessen me echter een versie van deze legende laten horen die anders luidt dan de Thebaanse, en ook die zal ik geven. Lang geleden zouden twee zwarte duiven van Thebe in Egypte zijn weggevlogen. De een kwam in Afrika terecht en de ander vloog naar Dodona, waar het diertje op de tak van een eik ging zitten en met een menselijk stemgeluid aankondigde dat op die plek een Zeusorakel moest komen. Dat werd toen als een opdracht van de hemel opgevat en er werd dan ook gevolg aan gegeven. Eenzelfde eis werd door de duif uitgesproken die naar Afrika was gegaan, en op gezag van deze vogel is het orakel van Ammon ontstaan. Dat is dus ook van Zeus. Deze informatie heb ik opgetekend uit de mond van drie priesteressen, van wie de oudste Promeneia, de middelste Timarete en de jongste Nikandra heette. Door andere Dodoneeërs die aan het heiligdom verbonden waren, is het verhaal bevestigd.

57 Het verhaal dat de Dodoneeërs over de duiven vertellen, moet naar mijn mening verklaard worden uit de omstandigheid dat de vrouwen uit verre streken kwamen en een taal spraken die op het gekwetter van vogels leek. En dat de duif later met een menselijke stem sprak, kwam natuurlijk omdat de vrouw had geleerd zich verstaanbaar te maken. Aanvankelijk leek haar brabbeltaaltje op vogelgeluiden, begrijp je. Want het bestaat niet dat een duif als een mens praat. Met de donkere kleur van het diertje bedoelen ze hoogstwaarschijnlijk dat de vrouw uit Egypte kwam. Het is ontegenzeggelijk waar dat de orakels in het Egyptische Thebe en in Dodona grote overeenkomsten vertonen.

Herodotos Historiai 2, 52-57

 
teksten/orakel_dodona.txt · Laatst gewijzigd: 2007/08/22 23:29 door luc
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki